Aanbod

Een KernTalentenanalyse wordt ingezet bij uiteenlopende trajecten gericht op het in beeld brengen van drijfveren, talenten, aard en potentieel van een persoon. Dat kan gaan om

  • Loopbaankeuze en -vraagstukken, persoonlijke ontwikkeling
  • Selectie, mobiliteit en/of promotie van medewerkers
  • Studie- en profielkeuze
  • Talentherkenning en -management
  • Coachingstrajecten
  • Reïntegratie

gallery-carpentry-003[1]

Warren Beatty: “Je hebt succes bereikt op jouw gebied wanneer je niet weet of dat wat je doet werk of spel is.”