Scholieren/ studenten

Studiekeuze
De Kerntalentenmethode wordt in België al jaren veelvuldig toegepast in het voortgezet en hoger/academisch onderwijs. In Nederland sinds 2013. Bij een aanbod van honderden studies, waarvan sommige nauwelijks verschillen van elkaar, wordt de keuze steeds lastiger. Terwijl de ruimte om van studie te wisselen dan wel vertraging op te lopen, door de overheid beperkt wordt. Langer studeren wordt fors duurder. De vraag wat een passende studie is, wordt daarom crucialer. En het antwoord daarop blijft lastig: wat weet je al helemaal van jezelf: wie ben ik en wat wil ik dolgraag?
library-students[1]

Wat zit er van nature in me? Wat geeft mij energie en wat vraagt energie? Welke soort opleidingen passen bij mij en welke juist niet? Wat motiveert mij?
Met de KernTalentenmethode vinden we hier een antwoord op.

KernTalenten zijn de natuurlijke aanleg, de set van sterke en minder sterke eigenschappen en dus mogelijkheden waarover ieder van ons beschikt: ons originele potentieel. Alle KernTalenten samen vormen als het ware een soort ‘blauwdruk’ van onze persoonlijkheid. Duizenden externe invloeden – opvoeding, milieu, kansen, levensgebeurtenissen – bepalen uiteraard in belangrijke mate mee die ontwikkeling van onze persoonlijkheid, maar de echte kern, “de aard van het beestje”, verandert nooit wezenlijk.

Aard en passie
Als je nog geen beeld hebt van welke studie je wilt doen of wil je weten of een bepaalde studie geschikt voor je is, dan kun je een KernTalentenanalyse doen. Dit is een zeer precieze en efficiënte methode bij jouw studiekeuze. Een studiekeuzetest om erachter te komen wat je aard, je passie en je intrinsieke motivatie is.
IMG_7253

Ik kan je natuurlijk ook verder begeleiden bij het zoeken naar een geschikte studie. Dit zou kunnen plaatsvinden na een KernTalentenanalyse. Ik raad je aan om een studiekeuzetraject al te starten in het voorlaatste jaar van je opleiding (mbo, havo, vwo, gymnasium). Dan heb je voldoende tijd om in alle rust te onderzoeken wie je bent, welke studie het beste bij je past en of je daarbij hulp kan gebruiken. Het gaat om het in gang zetten van een (keuze)proces; niet om een eenmalige inspanning om tot een aanvaardbare studie te komen.
Voor studenten in het hoger onderwijs (hbo, universiteit) biedt de KTN-analyse een  accurate en vlotte  manier om je talenten (alsnog) in beeld te brengen. Bijvoorbeeld in geval van voortijdig beëindigen van de studie, keuze van een passende master of het zoeken van je eerste baan.

Ik start altijd met een vrijblijvende kennismaking en een toelichting op de methode. De KTN-analyse, het rapport en terugkoppeling kunnen binnen drie weken afgerond worden. Desgewenst kan na een paar maanden in 1 a 2 gesprekken gevonden studierichtingen getoetst worden aan de uitkomsten van de KTN-analyse.

Inzicht in aanleg
Hoe specifieker de vraag, des te specifieker volgt een advies. Jongeren die “het helemaal niet weten”, ontvangen een rapport met een zeer gedetailleerde persoonsbeschrijving, aangevuld met
mogelijk passende studierichtingen. Met het KTN-rapport in de hand gaat de jongere verder op zijn/ haar keuzepad naar een mooie studie die past. Maar nu met de zekerheid wie zij/ hij is, waar het energie van krijgt/ kost en wat het motiveert. Daarmee wordt je een stuk zichtbaarder voor je gesprekspartner (ouders, decaan, studievoorlichter) en zullen gesprekken eerder focussen.

 • Samuel Smith: “Verlaat nooit de weg van je eigen talent. Wees waarvoor de
  natuur je heeft bestemd en je zult
  slagen”

  Keuze passend bij je sterktes
  Dit inzicht, in de eigen talenten en beperkingen, vormt een sterke hulp bij het bepalen van de studiekeuze, een eventuele heroriëntering, stagekeuze, bij het voorkomen van drop out, bij het vinden van meer zelfvertrouwen en motivatie, … Het helpt jongeren uit te vinden wat ze graag doen en waarvoor ze aanleg hebben: een motiverende insteek bij het kiezen van een vervolgstudie. Het stimuleert een betere doorstroom van studenten die van studie willen veranderen of van jongeren die alsnog aan een hbo-instelling of een universiteit willen beginnen.Het resultaat dat de Kerntalentenmethodiek je geeft, zorgt ervoor dat je met speciale aandacht kan kijken naar je persoonlijke behoeften en stelt je in staat te leven met wie je bent. Je kan kiezen voor die studies/ -richtingen die aansluiten bij je sterktes. Met als gevolg: energie, passie, motivatie… en succes. Bovendien: minder vertraging en reductie extra kosten.

  Reacties
  “Bedankt voor je hulp dit jaar, het heeft me heel goed geholpen om beter na te denken over mijn keuze en heeft me motivatie gegeven om uiteindelijk toch een keuze te maken. Doordat ik zelf inzag welke dingen goed bij mij passen.” (Emma, gymnasium)

  “Nadat ik de test had gedaan, wist ik veel beter wat mijn richting moest zijn. Zocht ik het eerst in de techniek en ICT, uiteindelijk koos ik voor een studie wiskunde. Uit de test bleek dat ik graag abstracte problemen wil oplossen, mijn hersens wil ‘kraken’ en graag anderen wil verder helpen met mijn kennis. Leraar wiskunde…lijkt ‘m te gaan worden!
  (Richard, student)“Ik herkende me bijna helemaal in de test. Ik heb nu woorden om mezelf te beschrijven en te zeggen wat ik leuk vind om te doen en wat niet. Best chill om dat te lezen n.a.v. je speelgoed/ hobby’s. Ik begrijp nu dat een meer praktische, commerciële opleiding veel beter bij mij past dan een theoretisch economische. Dat neemt de twijfel weg. Nooit gedacht dat je zoveel kan afleiden van je speelgoed en hobby’s. Ik weet wat me de komende weken te doen staat.”
   (Michel, MBO-scholier)