Werkgevers

Voor organisatie/ bedrijf

KernTalenten-analyse
Als organisatie/ bedrijf  kies je of de KernTalentenanalyse tot de procedure voor werving en selectie behoort. Een volledige KTN-analyse is een verhelderend hulpmiddel voor werkgevers bij onder andere:

  • belangrijke loopbaanbeslissingen zoals de werving of promotie van een medewerker
  • het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • het bepalen van opleidingsbehoeften van medewerkers
  • het uitwerken van een individueel coachingstraject voor een individu
  •  in het kader van veranderingstrajecten van een afdeling
  • het versterken van innovatiekracht en mobiliteit in de organisatie
Indien u als werkgever in een korte periode voor meerdere (potentiële) medewerkers een KernTalentenanalyse wilt laten uitvoeren, ik maak deel uit van een netwerk van  erkende KernTalentenanalisten in Nederland.

Reactie
“De KernTalenten-methodiek brengt niet alleen nauwkeurig iemands karakter en drijfveren in beeld. Het legt ook dwarsverbanden naar mogelijk passende werkzaamheden die een medewerker zou kunnen gaan doen. Voor mijzelf werkte het ook andersom: na deze test wist ik zeker dat een stap hogerop mij niet dichter bij mezelf zou brengen. Dat stemmetje bleek een belemmerende overtuiging te zijn. Nu ik dat weet, heb ik meer rust en voel me vrijer.” (Paul, manager)

Mark Twain: “Werk en spel verwoorden dezelfde zaak onder verschillende omstandigheden.”

Workshop KernTalenten
Steeds meer werkgevers willen hun medewerkers diverse instrumenten aanbieden voor scholing en loopbaanplanning. Het is aan de medewerker zelf om vanuit een eigen verantwoordelijkheid de passende  ondersteuning te kiezen. Voor medewerkers die meer naar zichzelf willen kijken, kan een workshop juist dat extra zetje zijn om actief aan de slag te gaan met hun eigen talenten en mogelijkheden.  Vrijwel alle deelnemers vinden het leuk om in hun eigen jeugd te duiken, op zoek naar de spelletjes, hobby’s en sporten van toen. Een workshop duurt tussen de 1,5 en 4,0 uur, afhankelijk van de vraag.

Opdrachtgevers: o.a. Hogeschool Van Hall Larenstein, de Radboud Universiteit,  provincie Gelderland, Raad van Advies NCZ, ministerie van EZ en Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Coaching
Daarnaast ben ik uw partner in coaching voor wie op bepaalde momenten medewerkers een coaching-traject wil aanbieden. Iedereen heeft tijdens zijn/ haar loopbaan wel eens behoefte aan een klankbord. Coaching is een krachtige begeleidingsvorm om mensen te brengen tot duurzame verandering. Dit kan bij de zoektocht naar het (loopbaan)pad dat maximaal voldoening, uitdaging en groeikansen biedt.