Ontstaan methode

Betrouwbaarheid
Uit onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke van Hoof van Vrije Universiteit Brussel blijkt dat onze methode een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheidsindex) van .84 heeft. Met andere woorden, de KernTalententest scoort wat betrouwbaarheid even goed als de zogenoemde ‘Big5’ persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld) en beter dan de MBTI en Insights Discovery. Dit is goed nieuws voor onze methode!

Beroepskeuze “De kwalitatieve analyse van het onderzoek (rond stress, hoogsensitiviteit en burn-out) toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten,” zegt Prof. Dr. Van Hoof.

Danielle Krekels (uitvinder van de methode/ Coretalents – België): “Een KernTalentenanalyse geeft je aard, potentieel en intrinsieke motivatie weer op oorspronkelijk niveau. Het aansluitend diepte-interview brengt de impact van externe invloeden in kaart én je competenties. Al jouw KernTalenten kennen is essentieel om de juiste, positieve en fundamentele keuzes te maken: studie-, beroeps- en baankeuze. Vermijd de klassieke 20 jaar ‘trial & error’ om te weten wat je kan en graag doet.”

Methode
Hoe is de methode ontstaan? De methode is gegroeid vanuit de rekrutering, selectie en screening van ingenieurs. De uitvinder van de methode, Danielle Krekels,  stelde vast dat kinderspel de veruiterlijking is van iemands dieperliggende, natuurlijke aanleg. Ze vertaalde dit naar 23 KernTalenten met eigen specifieke componenten.
IMG_8231

Hoe worden KernTalenten bepaald? KernTalenten vind je terug in de favoriete keuze van speelgoed, spelletjes, interesses, activiteiten/sporten tijdens je kindertijd. Waar je als kind tussen 4 en circa 12 jaar heel graag mee bezig was, is een uiting van je aanleg. KernTalenten worden bepaald aan de hand van een online vragenlijst. Deze bespreek en diep ik verder uit tijdens een gestructureerd diepte-interview. KernTalenten bekijk ik nooit apart. De unieke combinatie en de weging van elk van de aanwezige KernTalenten bepalen jouw unieke profiel.

Twee recente, korte  documentaires van NPO over spelen:
Volg link: De Kennis Van NU: Andre Kuipers over spelen…volgens hem van levensbelang

Volg link: “Ik speel, dus ik ben.” Korte docu over spel en spelen

            Friedrich Nietzsche:“In iedere man is een kind verborgen dat wil spelen”

images8H52VF6G

Reacties
“Door deze methode kreeg ik het inzicht om vanuit meerdere invalshoeken naar mezelf te kijken. Van een paar kan ik zeker zeggen dat ik die zelf niet gevonden zou hebben. Mijn sterke KernTalenten spelen nu een rol in mijn leven”. (Johan, directeur)